PORTA APERTA se kontinuirano bavi edukacijom na crnogorskom i na stranim jezicima (kursevi jezika u Crnoj Gori i u inostranstvu) i jezičko – prevodilačkim uslugama od 2000. godine.

Poslovno djelovanje PORTA APERTA vezuje se kako za Crnu Goru, tako i za čitav region bivše Jugoslavije i brojnih evropskih zemalja (Engleska, Njemačka, Francuska, Belgija, Španija, Italija, Rusija...).

Osnovna premisa našeg ukupnog poslovanja je garantovanje visokog nivoa transparentnosti i vjerodostojnosti u sporazumijevanju naših klijenata, uz najviše povjerenje u profesionalni odnos čuvanja poslovne tajne.

Jezička obuka

Jezička obuka u PORTA APERTA se odvija u dva pravca:

 • kursevi stranih jezika za polaznike sa crnogorskog govornog područja;
 • crnogorski jezik za strance.

Najčešći način organizovanja kurseva je rad „jedan na jedan” ili u manjim grupama sa najviše četiri polaznika.

PORTA APERTA polaznicima kurseva jezika omogućava personalno prilagođavanje mogućim terminima za držanje nastave u skladu sa privatnim i poslovnim obavezama.

Nakon završenog tečaja stranog jezika u Crnoj Gori, PORTA APERTA nudi mogućnost daljeg usavršavanja izabranog jezika u samoj zemlji istog jezika (Engleska, Njemačka, Francuska, Španija, Italija, Rusija).

Kurseve stranih jezika koji se održavaju uz profesore sa poznavanjem maternjeg jezika polaznika i stranog zadatog jezika, takođe, prati i profesor kojem je zadati strani jezik maternji.

Tim Porta Aperta

Stalni tim zaposlenih u PORTA APERTA čine ljudi najvišeg jezičkog i administrativnog profila.

Ozbiljnost našeg rada potvrđuje jezičko-prevodilačko učešće PORTA APERTA u najsloženijim projektima tranzicionog perioda u kojem se se Crna Gora i region nalaze. Veliki dio našeg prevodilačkog tima je često angažovan na prevodima u Briselu, gdje, takođe, učestvujemo u raznim obukama za prevodioce i provjerama znanja (usmeno i pismeno).

Jedina smo prevodilačka agencija u Crnoj Gori koja je aktivna na međunarodnim konferencijama vezanim za prevodilaštvo od kojih izdvajamo: “Conference on External Translation for candidate and potential candidate countries”, Brisel 2011. (http://ec.europa.eu/dgs/translation); "Prva međunarodna TTT konferencija posvećena prevodilačkoj tehnologiji i terminologiji" (http://www.trans- conference.com Zadar 2013.
PORTA APERTA je i nosilac nacionalne franšize za međunarodnu školu engleskog jezika po uspješnoj metodi „HELEN DORON“ za uzraste od 6 mjeseci do 19 godina: montenegro@helendoron.com
www.helendoron.com
www.helendoron.me

Usluge

Uz uobičajene jezičke kombinacije za prevode sa crnogorskog jezika na strane jezike i obratno:

Engleski Njemački
Holandski Danski
Švedski Norveški
Francuski Italijanski
Španski Portugalski
Rumunski
Ruski Ukrajinski
Bugarski Makedonski
Poljski Češki
Slovački Slovenački
Albanski
Grčki Latinski
Turski Arapski
Mađarski Finski
Japanski Kineski

Takođe, dio naše svakodnevne prevodilačkeponude su i tkz. kombinacije „sa stranog na strani jezik” i to:

Engleski u kombinaciji sa: ruskim, ukrajinskim, njemačkim, francuskim, italijanskim, i albanskim; ruski sa ukrajinskim; češki sa slovačkim; makedonski sa njemačkim; francuski sa italijanskim

PORTA APERTA je jedina prevodilačka agencija u Crnoj Gori specijalizovana za italijanski jezik uz svakodnevni rad, naravno, na svim već pobrojanim jezicima.

Dio naše lepeze usluga su i mogućnost adaptiranja jezika sa prostora bivše Jugoslavije (srpski, bosanski i hrvatski) na crnogorski jezik i obratno kao i lektura svih vrsta tekstova na crnogorskom jeziku (diplomski, magistarski, doktorski radovi, web stranice...). Spotovi, reklamni materijali, publikacije i filmski zapisi, takođe su dio naše prevodilačke stvarnosti i, prema potrebi, javno čitanje istih.

Lekturu svih naših prevoda rade isključivo lektori „native speaker” koji poznaju kako jezik sa kojeg se prevod radio, tako i jezik na koji je materijal preveden. Uz stručni tim čistog jezičko – filološkog profila i prevodilaca sa pečatom sudskog tumača, naš tim, takođe, čine i stručni saradnici / konsultanti sa poznavanjem stranih jezika za pojedine oblasti (ekonomija, pravo, tehnika u najširem smislu riječi sa posebnim akcentom na energetiku, medicinu, umjetnost, odbranu i bezbjednost...)

U okviru naše mreže prevodilaca i saradnika, direktnu saradnju imamo i sa agencijama iz regiona i svijeta (Srbija, BiH, Hrvatska, Albanija, Kosovo, Italija, Turska, SAD...).

PORTA APERTA od početka svoga rada konsekutivno i simultano prevodi press konferencije najrazličitijih tema i oblasti.

Svim klijentima je svakodnevno na raspolaganju PORTA APERTA tim konsektivnih i konferencijskih prevodilaca za sve već navedene jezičke kombinacije i smjerove, kako u Crnoj Gori, tako i bilo gdje u inostranstvu.

NOVO U PONUDI!

Porta Aperta nudi stručnu i tehničku podršku prilikom obrade kompleksnih fajlova datih na prevod.

Prevedeni fajlovi se vraćaju klijentu u izvornom obliku i formatu.

Porta Aperta nudi i usluge virtuelne sekretarice: logistička podrška, slanje i primanje faxova, emailova, zakazivanje sastanaka, itd.

Domaći klijenti

 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ugovor o uslugama prevođenja u vrijednosti od:
  • 31.326,86€ od 2009 – 30.12.2010
  • 58.987,15 od 13.01.2011 – 30.12.2011
  • 60.000,00€ od 30.12.2011. do isteka istog
 • Ministarstvo Ekonomije - Ugovor o uslugama prevođenja u vrijednosti od:
  • 18.010,75€ od 2009 – 16.06.2011
  • 48.438,00 od 06.2011 – 06.2013
  • 50.000€ od 11.12.2014.- do isteka vrijednosti ugovora
 • Ministarstvo pravde - Ugovor o uslugama prevođenja u vrijednosti od
  • 30.846,33€ od 04.2012 – 05.2013
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja
 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo odbrane
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija
 • Ministarstvo kulture
 • Ministarstvo nauke
 • Ministarstvo vanjskih poslova
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • NCB Interpol Podgorica
 • Vrhovno državno tužilaštvo
 • Državni protokol Crne Gore
 • Kabinet Predsjednika Crne Gore
 • Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore
 • Skupština Crne Gore
 • Generalni sekreterijat Vlade Crne Gore
 • Savjet stranih investitora u Crnoj Gori
 • Crnogorski Telekom
 • Direkcija za zaštitu tajnih podataka
 • Elektroprivreda Crne Gore
 • Crnogorski elektroprenosni sistem
 • Institut za javno zdravlje
 • Klinički Centar Crne Gore
 • Fitosanitarna uprava
 • Institut za biologiju mora, Kotor
 • Regionalni Centar za obuku ronilaca i podvodno deminiranje
 • Glavni grad Podgorica
 • Prijestonica Cetinje
 • Opština Bar
 • Luka Bar
 • Uprava za nekretnine
 • Uprava za kadrove
 • Privredna komora Crne Gore
 • Svjetska banka (World bank)
 • J.P. Vodovod, Podgorica
 • Deponija d.o.o, Podgorica
 • Željezara, Nikšić
 • Nacionalna Turistička Organizacija Crne Gore
 • Turistička organizacija Bar
 • Turistička organizacija Podgorica
 • „The Luxury Collection“
 • Porto Montenegro
 • Luštica Development
 • Crnogorsko Narodno Pozorište
 • Markentinška agencija „MAPA“
 • Montenegro Airlines
 • “Bemax” d.o.o.
 • Normal Company
 • Studio GRAD d.o.o
 • RLC Montenegro
 • Hotel „Maestral“, Pržno
 • Hotel „Mediteran“, Bečići
 • Hotel „Avala“, Budva
 • Hotel „Bjanca“, Kolašin
 • Hotel „Splendid“, Bečići
 • Radio Televizija Crne Gore
 • HYPO ALPE ADRIA Banka
 • Uprava carina
 • Agencija za kongresni turizam Talas - M, Budva
 • Lovćen osiguranje
 • Montenegro Defence Industry
 • Alter Modus, mikrokreditna finansijska institucija
 • Mont fides
 • AMC Communications
 • Fleka, studio za interaktivni dizajn
 • Zajednica opština Crne Gore

Advokatske i notarske kancelarije u Crnoj Gori i Italiji:

Gorana Rodića, Dragana Prelevića, Zorice Đukanović, Igora Ivanovića, Marika Novaković, Novaka Lakovića, Jovović Mugoša Vuković, Anka Stojković, Darka Ćurića, Tamare Durutović, Monica Bonfanti, SPADAFORA DE ROSA...

Foreign Clients

 • Terna Spa, Italija
 • Terna D.O.O. Crna Gora
 • A2A Spa, Italija
 • EU Delegation to Montenegro
 • TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Unit); ugovor o uslugama prevođenja u vrijednosti:
  • 200.000,00€ za usmene prevode (konsekutivne i simultane) za engleski i njemački jezik
 • E&G S.r.l.,Italija
 • ABACO ASSOCIATI, Italija
 • S.I.M.A.N. S.r.l., Italija
 • GRAPHIC - ARCHITECTURAL - & - ENGINEERING s.p.a. – San Marino
 • Queens Beach Development Co
 • Voith Hydro GmbH
 • Biocompost Irpinoo SRL
 • Centrale del Latte di Torino & C.S.p.A.
 • GIZ
 • UNDP
 • Italijansko ministarstvo kopna i mora
 • D'Appolonia S.p.A., Italija
 • DFS Engineering, Italija
 • Italijanski Institut za spoljnu trgovinu, Podgorica
 • COSV Montenegro (Italijanska nevladina organizacija)
 • ALPINE Bau GmbH, Austrija
 • Center of legal Competence, Austrija
 • Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori
 • Ambasada Republike Italije u Crnoj Gori
 • Ambasada Republike Francuske u Crnoj Gori
 • Ambasada Republike Francuske u Srbiji
 • Veneto Promozione S.c.p.A. – Marghera
 • Fumagalli S.P.A.
 • Toshiba T&D Europe
 • Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
 • Climatici – Lecce
 • Council of Europe (Savjet Evrope)
 • GFA South East Europe (regionalni program energetske efikasnosti za zapadni Balkan)
 • Siemens
 • OSCE Misija u Crnoj Gori
 • UNICEF Montenegro Voith Hydro GmbH Regional
 • School of Public Administration (ReSPA), Danilovgrad - ugovor o uslugama prevođenja u vrijednosti od 142.000,00€ za usmene (konsekutivne i simultane) i pismene prevode za engleski jezik
 • IRD ENGINEERING S.R.L., Roma
 • ANAS International Enterprise S.p.A., Roma
 • Louis Berger
 • EGIS International, Francuska
 • Fratelli Anastasi srl, Italija
 • ALDA – Udruženje agencija za lokalnu demokratiju, Italija